Notă de informare GDPR

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ (ARN) este un partid politic înființat potrivit legii (înregistrat conform dispozițiilor Sentinței civile nr61/DEC/P pronunțată de TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A IV-A CIVILĂ, în dosarul nr. 38719/3/2019) și este operatorul de date.

Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le furnizați dumneavoastră și vor fi utilizate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016 și ale Legii nr.190/2018, în vederea realizării obiectivelor partidului.

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea persoanei vizate (persoanei fizice). Acestea pot fi date furnizate direct de dumneavoastră (ex: nume, prenume, localitate) sau date pe care le colectăm indirect (ex: adresa IP) sau date ce sunt rezultate in urma colaborării directe.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. a) Monitorizarea traficului pe site-ului https://aliantarenastereanationala.ro;
 2. b) Înregistrarea adeziunii dumneavoastră ca membri ai ARN;
 3. c) Înregistrarea ca susținători a partidului ARN, (pentru a va informa în legătură cu campaniile care vă interesează, cu evenimentele care se desfășoară în zona dumneavoastră, respectiv pentru a vă informa cu privire la oportunitățile de voluntariat sau pentru a ne asigura că sunt îndeplinite condițiile în vederea asigurării oportunităților oferite de calitatea de membru sau de susținător al mișcării politice);
 4. d) Evidența donațiilor pentru susținerea activităților partidului.

Drepturile persoanelor fizice vizate, conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 1. a) Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor;
 2. b) Dreptul de acces asupra datelor, materializat printr-o confirmare din partea subscrisei cu privire la prelucrarea datelor, dacă este cazul;
 3. c) Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
 4. d) Dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de a fi uitat;
 5. e) Dreptul la restricționarea prelucrării;
 6. f) Dreptul de a transmite datele către alt operator ("dreptul la portabilitate");
 7. g) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor;
 8. h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra clientului;
 9. i) Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor personale;
 10. j) Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere a Prelucrării și Protecției Datelor cu Caracter Personal (de la domiciliul persoanei fizice vizate sau de la sediul Operatorului).

În plus față de cele de mai sus:

 1. 1. Vă puteți retrage consimțământul pentru informări cu privire la campanii, evenimente, mitinguri și informări periodice (marketing direct) în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail.
 2. 2. Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: gdpr@aliantarenastereanationala.ro
 3. 3. Răspunsul la solicitarea oricărui client privind Politica GDPR sau datele sale va fi formulat și comunicat pe cale electronică în termen de o lună. Dacă va fi necesar să prelungim acest termen, vă vom informa în prealabil asupra acestui aspect.
 4. 4. Dacă în urma diligențelor noastră nu reușim să vă identificăm și nici nu furnizați suficiente informații pentru identificare, obligația Operatorului de a da curs solicitării se stinge.

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, vă rugăm să ne scrieți la adresa:
gdpr@aliantarenastereanationala.ro

De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau la adresa acesteia:

Piața Plevnei, nr. 4, cod poștal 300195, Timișoara, județul Timiș, România.