Termeni și condiții de confidențialitate

POLITICA DE PRELUCRARE ȘI PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Preambul

Scopul acestei Politici de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal ("Politica GDPR") este de a lista datele prelucrate, temeiul și modalitatea de prelucrare (preluare, stocare, ștergere etc.), precum și drepturile Persoanei vizate. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile site-ului și/sau cu Politicile GDPR, vă rugăm să nu utilizați Site-ul.

Prezenta secțiune explică în ce condiții sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați platformele https://aliantarenastereanationala.ro/ și sistemele puse la dispoziție de parți, și unde vă puteți exercita drepturile acordate de legislația in vigoare si de regulamentul GDPR. Pentru alte situații (candidați, angajați) va rugam sa consultați notele de informare adecvate scopului respectiv.

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ (ARN) este un partid politic înființat potrivit legii (înregistrat conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 61/DEC/P pronunțată de TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A IV-A CIVILĂ, în dosarul nr. 38719/3/2019) și este operatorul de date. Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le furnizați dumneavoastră și vor fi utilizate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr. 679/2016 și ale Legii nr.190/2018, în vederea realizării obiectivelor partidului.

2. Definiții

 • a) GDPR - înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • b) Operatorul - sau Subscrisa - ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ (ARN) este un partid politic înființat potrivit legii (înregistrat conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 61/DEC/P pronunțată de TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A IV-A CIVILĂ, în dosarul nr. 38719/3/2019), cu sediul în Piața Plevnei, nr. 4, cod poștal 300195, Timișoara, județul Timiș, e-mail contact[a]aliantarenastereanationala.ro;
 • c) Persoană vizată - reprezintă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către Operator; de exemplu: vizitatori ai site-ului, simpatizanți ai partidului, donatori etc.; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • d) Site-ul - https://aliantarenastereanationala.ro aflat în administrarea Operatorului;
 • e) Prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • f) Consimțământ - înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • g) Date cu caracter personal sau Datele - înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("Persoană vizată").

3. Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea persoanei vizate (persoanei fizice). Acestea pot fi date furnizate direct de dumneavoastră (ex: nume, prenume, localitate) sau date pe care le colectăm indirect (ex: adresa IP) sau date ce sunt rezultate in urma colaborării directe.

Datele colectate, temeiul prelucrării și durata sunt următoarele:

Temeiul consimțământul, conform art. 6 lit. a din GDPR, în cazul organizării de campanii, manifestații, meetinguri ș.a., în vederea informării cu privire la acestea.
Persoane vizateDatele colectateTemeiulDurata
Vizitatori web-siteCookies

Alte date de contact precum numărul de telefon si email
Consimțământul, conform art. 6 lit. a din GDPR
Interes legitim, conform art. 61 lit. f) GDPR
Pe durata vizitării site-ului și/sau după, în funcție de cookie
DonatoriNumele si prenumele, cetățenia

Date de contact precum: telefon sau adresa de email

Date de identificare: CNP, serie și nr. CI (se va solicita și o copie)
Temeiul executării contractului, conform art. 6 lit. b din pentru prelucrarea datelor aferente contractului de donație
NB: datele necesare plății (ex. cont Paypal, număr card etc.) sunt prelucrate de către platforma prin care se realizează donațiile, nu și de către ARN
10 ani, conform prevederilor legii fiscale
SusținătoriNume și prenume

CNP

Data nașterii

Adresa

Actul de identitate (serie, nr.)

Semnătura olografă
Temeiul deservirii unui interes public, conform art. 6 lit. e din GDPR pentru acele situații in care este necesara realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituțional sau dreptul public (de ex. prelucrarea datelor persoanelor ce si-au exprimat dreptul de vot cu scopul verificări si identificării fraudelor, strângerea de semnături pentru susținerea candidaților în cazul alegerilor, conform legii).

Temeiul îndeplinirii obligației legale, conform art. 6 lit. c din GDPR, in cazul obligațiilor legale aferente activităților specifice partidelor politice

Temeiul consimțământul, conform art. 6 lit. a din GDPR, în cazul organizării de campanii, manifestații, meetinguri ș.a., în vederea informării cu privire la acestea.
Pe perioada necesară înscrierii partidului la alegerile pentru care v-ați arătat susținerea și pe o perioadă de 10 ani după aceasta.
Depunere adeziune membru si desfasurarea activitatii de membru

Angajați
Numele si prenumele, cetățenia

Date de contact precum: telefon sau adresa de email

Date de identificare: CNP, serie si nr CI

Data nașterii

Adresa de domiciliu

Informații despre plăti cotizații

Informații despre conturi de social media (Facebook, Twitter, Instagram, altele)

Date sensibile: istoricul politic sau opiniile politice
Temeiul executării contractului, conform art. 6 lit. b din pentru prelucrarea datelor aferente contractului de adeziune a membrilor sau a celor aferente contractului de munca a angajaților/ foștilor angajați

Temeiul consimțământul, conform art. 6 lit. a din GDPR, în cazul organizării de campanii, manifestații, meetinguri ș.a., în vederea informării cu privire la acestea.
Pe perioada valabilității contractului și până la renunțarea la statutul de membru

În cazul angajaților, 50 de ani statele de plata

În cazul datelor colectat și păstrate în temeiul consimțământului, aveți oricând dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea și păstrarea acestora, cerere care va conduce în mod automat la ștergerea datelor dumneavoastră din arhiva Operatorului.

Dacă comunicați cu noi prin e-mail este posibil să reținem conținutul e-mailurilor, adresa dumneavoastră de e-mail și răspunsurile pe care vi le furnizăm.

Putem colecta informații personale atunci când interacționați cu noi pe platformele de social media, cum ar fi Facebook, caz în care vom folosi doar informațiile despre dumneavoastră pentru scopul pentru care le furnizați. Ne rezervăm dreptul de a monitoriza și de a modera conținutul publicat pe aceste platforme.

Nu colectăm cu bună știință informații de la persoane care au vârsta de sub 16 ani.

  Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:
 • a) Monitorizarea traficului pe site-ului https://aliantarenastereanationala.ro/
 • b) Înregistrarea adeziunii dumneavoastră ca membri ai ARN;
 • c) Înregistrarea ca susținători a partidului ARN, (pentru a va informa în legătură cu campaniile care vă interesează, cu evenimentele care se desfășoară în zona dumneavoastră, respectiv pentru a vă informa cu privire la oportunitățile de voluntariat sau pentru a ne asigura că sunt îndeplinite condițiile în vederea asigurării oportunităților oferite de calitatea de membru sau de susținător al mișcării politice).
 • d) Evidența donațiilor pentru susținerea activităților partidului.

Prelucrăm datele dumneavoastră și în scopuri statistice (acestea fiind anonimizate).

4. Securitatea datelor

Pentru protecția completa a datelor acordate in grija noastră, luăm măsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt protejate și pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

  Am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal:
 • a) Adoptăm și revizuim constant practicile interne de prelucrare a datelor personale (inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate), pentru a ne proteja sistemele de un eventual acces neautorizat sau alte posibile amenințări la securitatea acestora. Aceste practici sunt supuse unor verificări constante, pentru a ne asigura că respectăm cerințele legale și că sistemele funcționează în mod adecvat.
 • b) Datele tale cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate doar la cele necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această Politică.
 • c) Restrângem accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la minimul necesar: angajați, colaboratori și alte persoane care au nevoie să acceseze aceste date pentru a le prelucra în vederea îndeplinirii unui serviciu.
 • d) Utilizăm tehnologii care să asigure securitatea datelor membrilor, simpatizanților și donatorilor, încercând întotdeauna să implementăm cele mai optime soluții pentru protecția datelor, inclusiv prin back-up periodic.
 • e) Ne instruim angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
 • f) Acolo unde este posibil, anonimizăm/pseudo-anonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât persoana fizică vizată să nu fie identificabilă.

În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat veți fi notificați cu privire la acest lucru.

5. Transferul datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor.

În acest caz, ne asigurăm că furnizorii și colaboratorii noștri (ex. prestatori de servicii IT, de contabilitate etc.) asigură confidențialitatea și oferă o protecție adecvată datelor, pe baza de acorduri semnate.

Stocăm informații în locații care sunt în afara controlului nostru direct (ex: servere), acestea fiind servicii de găzduire puse la dispoziție de furnizorii noștri, care sunt împuterniciți să prelucreze datele în numele nostru și sub instrucțiunile noastre, pe baza acordurilor semnate.

6. Drepturile dumneavoastră

  Drepturile persoanelor fizice vizate, conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:
 • a) Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor;
 • b) Dreptul de acces asupra datelor, materializat printr-o confirmare din partea subscrisei cu privire la prelucrarea datelor, dacă este cazul;
 • c) Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
 • d) Dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de a fi uitat;
 • e) Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • f) Dreptul de a transmite datele către alt operator („dreptul la portabilitate”);
 • g) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor;
 • h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra clientului;
 • i) Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor personale;
 • j) Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere a Prelucrării și Protecției Datelor cu Caracter Personal (de la domiciliul persoanei fizice vizate sau de la sediul Operatorului).
  În plus față de cele de mai sus:
 • 1. Vă puteți retrage consimțământul pentru informări cu privire la campanii, evenimente, meetinguri și informări periodice (marketing direct) în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail.
 • 2. Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: gdpr@aliantarenastereanationala.ro.
 • 3. Răspunsul la solicitarea oricărui client privind Politica GDPR sau datele sale va fi formulat și comunicat pe cale electronică în termen de o lună. Dacă va fi necesar să prelungim acest termen, vă vom informa în prealabil asupra acestui aspect.
 • 4. Dacă în urma diligențelor noastră nu reușim să vă identificăm și nici nu furnizați suficiente informații pentru identificare, obligația Operatorului de a da curs solicitării se stinge.

7. Informații de contact

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, vă rugăm să ne scrieți la adresa: gdpr@aliantarenastereanationala.ro.

De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau la adresa acesteia: Piața Plevnei, nr. 4, cod poștal 300195, Timișoara, județul Timiș, România.

Prezenta nota de informare poate suferi modificări sau actualizări, periodic ori de cate ori consideram necesar, întotdeauna cea mai recenta versiune fiind disponibila pe site. Va încurajam sa va informați periodic asupra modificărilor efectuate.

Enter your text here...