Statutul ARN

Poți descărca statutul ARN sau îl poți vizualiza mai jos.

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 ELEMENTE DE IDENTIFICARE

 1. Denumirea partidului este „Alianța Renașterea Națională” (în continuare doar
 2. „Partidul” sau „Alianța Renașterea Națională”, după caz), iar denumirea prescurtată este „ARN”.
 3. Semnul permanent al Partidului este cel reprezentat grafic în Anexa nr.1.a a prezentului Statut, iar Anexa nr.1.b conține descrierea semnului permanent.
 4. Semnul electoral al Partidului este identic cu semnul permanent.
 5. Sediul central al Partidului este în Timișoara, Piața Plevnei, nr. 4, cod 300195, județul Timiș.

Art. 2 DEFINIŢII, PRINCIPII, VALORI ŞI OBIECTIVE 

 1. Partidul este un partid care promovează şi susţine statul de drept, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic, reprezintă valori supreme în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi al idealurilor Revoluţiei din Decembrie 1989.
 2. Partidul militează pentru respectarea suveranităţii naţionale, a independenţei și a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a României, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale. Promovează valorile şi interesele naţionale, contribuie la formarea opiniei publice, la constituirea unor autorităţi publice şi stimulează participarea cetăţenilor la scrutinuri, potrivit legii. Acţionează pentru respectarea Constituţiei României şi a legilor ţării, a formei republicane de guvernământ, promovează principiul separării puterilor în stat, principiul supremației legii, statul de drept, pluralismul politic, principiile democratice de guvernământ şi militează pentru asigurarea unor raporturi corecte între individ, societatea civilă şi stat.

A. PRINCIPII – Partidul este fondat pe principiul egalității în drepturi și obligații, pluralismul politic și implicarea în viața publică, socială, economică și politică a societății pentru atingerea oricăror obiective legale desemnate de conducerea ori membrii Partidului.

B. VALORI – Partidul promovează valorile şi interesele naţionale, pluralismul politic şi integritatea statului unitar român. Partidul va acţiona având la bază următoarele valori:

 • Promovarea demnității umane;
 • Apărarea vieții în toate formele sale, de la concepție și până la moartea naturală;
 • Promovarea libertăților fundamentale;
 • Promovarea intereselor familiei și căsătoriei naturale;
 • Promovarea unei economii libere din care să beneficieze toți cetățenii țării;
 • Promovarea unui sistem judiciar independent și bazat pe dreptate.

 • OBIECTIVE – Obiectivele Partidului sunt exclusiv de natură politică. Partidul militează pentru respectarea integrității şi suveranităţii naţionale, a independenţei şi unităţii statului român, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale. Partidul participă cu candidaţi în alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale, la constituirea autorităţilor publice locale și centrale. Susţine şi promovează participarea cetăţenilor la vot, fiind convins de importanța acestui demers necesar consolidării democrației şi a statului de drept.

Art. 3 REPREZENTAREA PARTIDULUI

(1) În relaţiile cu autorităţile publice şi cu terţii, Partidul este reprezentat legal de către Preşedintele Partidului sau de persoana împuternicită pentru aceasta, iar la nivelul structurilor organizatorice de către preşedinţii de organizaţii sau de persoanele delegate în acest scop, în limita mandatului şi a competenţelor prevăzute de statutul Partidului şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia.

Art. 4 LEGĂTURA PARTIDULUI CU ALTE PARTIDE POLITICE

 • Partidul promovează colaborarea cu alte partide sau formațiuni politice democratice din ţară şi străinătate pentru realizarea obiectivelor sale.
 • Partidul dezvoltă relaţii speciale cu celelalte partide creştin-democrate, populare şi conservatoare, conlucrând şi acţionând împreună cu acestea pentru promovarea principiilor, valorilor şi obiectivelor comune.

Art. 5 LEGĂTURA PARTIDULUI CU ALTE INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII

 • Partidul sprijină societatea civilă în ansamblul ei, biserica şi alte organe şi organisme de reprezentare a acesteia, în vederea realizării obiectivelor de interes general, de natură socială, morală şi spirituală a societăţii româneşti.
 • Partidul colaborează, la nivel central şi local, cu sindicatele, patronatele şi alte entităţi reprezentative ale societăţii civile, în vederea realizării armoniei şi solidarităţii sociale şi a unei economii capitaliste dezvoltate corect şi eficient.


CAPITOLUL II – MEMBRII PARTIDULUI

Trimite Email
Telegram
WhatsApp